KMPALEST

Van 24-5-1993 tot 6-6-1994 is mijn vader werkzaam als militair waarnemer bij de staf van UNTSO. In pa's personeelsdossier van de marine, staat die periode misplaats opgetkend als KMPALEST. Deze missie weinig met Palestina te maken maar alles met de kemphanen Israël en Syrië. Pa werkt in de gemilitariseerde zone op- en om de Golan Hoogte. Hij houdt de zwaar betwiste grens en troepenbewegingen daarachter in de gaten. Gedurende een half jaar woont hij met ma in Israël, Tiberias en het andere half jaar in Syrië, Damascus. Een prachtige afsluting van zijn carriere bij de marine.

~