Gebruikte bronnen bij DeMarineVanMijnVader

In al mijn research maak ik gebruik van diverse bronnen. Naast gesprekken en mailcontacten met betrokkenen, raadpleeg ik veel websites en literatuur, al dan niet direct marinegerelateerd. Hieronder een selectie van de door mij, tot nog toe, gebruikte middelen.

                                                                     

Click op de icoontjes voor een directe toegang tot de benoemde websites

 

Volg de Koninklijke Marine op deze Facebookaccount

Algemene vereniging van oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine.

  

Mailgroep voor (oud en actief) marine-personeel.

Lexicon van de watersport, visserij, koopvaardij, marine en bruine vloot (Jaap van der Wijk).

 

Nederlandse marineschepen in oorlogstijd.

Historische maritieme kalender van het scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Historische Kranten - Nederlandse dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw

Marinehospitaal Overveen, reunie website

Collectie zoeksysteem digitale foto's van de maritiem wereld.

Vereniging van oud-schrijvers en LDA-personeel.

Vliegveld Valkenburg 1940 en het 4e Regiment infanterie.

 http  

Vlaggeschip smaldeel 5 (Hr. Ms. Karel Doorman).

Ansichtkaarten (oud) van kampementen, legerplaatsen, kazernes en marinehavens. 

                                                                                                          

Van Boord, Informatie magazine van de Koninklijke Marine, 9e jaargang, Nr. 32, april 2006, (p. 18 – De Poort tot de Vloot).

Eekhout, drs. L.L.M. (red.), onder redactie van de Afdeling Maritieme Historie van de Marinestaf, 500 jaar Marine, De Bataafse Leeuw, Amsterda, 1988.

Es, Frank van, Who the fuck is Frans van Es (ongecensureerde versie), Een greep uit het leven van een marineduiker (september 1961 – juni 1955), Uitgeverij De Nieuwe Haagsche, ’s Gravenhage, 2002.

Korbee, Peter, Marinevliegkamp Valkenburg  (1947- 2006), Herinneringen aan een vliegveld, Korbee-Promotie: MLD, 2006.

Lemaire, W.C., De Koninklijke Marine, Uitgeverij de Alk N.V., Alkmaar, 1969.

Lemaire, W.C., Onze Koninklijke Marine 4, De Marineluchtvaartdienst, nr. 118, Uitgeverij de Alk N.V., Alkmaar, 1967.

Lemaire, W.C., Onze Koninklijke Marine 3, Korps Mariniers, nr. 116, Uitgeverij de Alk N.V., Alkmaar, 1967.

Meij, J.N.J. van der, Op erewoord … , Oorlogsherinneringen van een marineman, De Bataafse Leeuw, Amsterdam, 1997.

Rijen, Monique E. van, Hic in portu navigas, Het Marine Hospitaal Overveen, Tot het einde een veilige haven, Overveen, 1990.

Schilt, Josephus Thomas van, Herfsttij van het militaire elitegevoel, Het elitair zelfbeeld van aspirant-officieren van de Koninklijke Militaire Academie in de periode 1948 tot 2008, proefschrift, Tilburg University, 2011.

Vorscher, N.A. (pseudoniem van Joep Hanssen), 19-Toen ... ... 19-Nu, verankerd in het verleden, Uitgeverij Plukker bv, Schagen.

Wijk, Arie van, Odyssee van een Mariner, Omzwervingen en lotgevallenvan de uit de rangen opgeklommen Officier der Mariniers (Ltzvk 2 OC b.d.), Drukkerij Print, Doorn,1997.

Zanten, Arie van, Van Borstlappen en Braniekragen, de lotgevallen van een tulis, Boekscout.nl, 2009.

 

                                                                                             

 

Aruba Esso News, 23 februari 1973, Aruba, Nederlandse Antillen, 1973.

Frank, Anne, Het Achterhuis, dagboekbrieven 14 juni 1942 – 1 augustus 1944, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1987.

Hiltermann, mr G.B.J., De Kleine W.P. Encyclopaedie, Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1952.

Mulisch, Harry, Het stenen bruidsbed, Uitgeverij Areopagus, Vianen, 2002.

Wheatcroft, Andrew, Ongelovigen, Het conflict tussen het christendom en de islam, Olympus, 2007.

 

 

 

 

 

 

Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marine literatuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige literatuur